Gariūnuose, foje ties įėjimu Nr. 4 – birželio 6 d. 17.30 val. atidaroma menininko Artūro Slapšio paroda „Tarpukario Lietuvos karo lakūnai“, kuri skirta

Lietuvos karo aviacijos 100-mečiui. Paroda veiks iki birželio 10 d.

Laukiame visų jos atidaryme ir kviečiame registruotis: info@nmgeneration.com

 

Iš viso būvo nutapyta 13 paveikslų. Lakūnų sąrašas sudarytas pagal jų svarbą, pasiekimus, indėlį į Lietuvos karo aviaciją. Portretai nutapyti remiantis senomis fotografijomis.

 

Lėktuvai, nutapyti taip pat ne atsitiktinai. Tais lėktuvais jie skraidė.

Kiekvieno iš jų gyvenimas ir mirtis buvo tragiška.

Romualdas Marcinkus per

II pasaulinį karą kariavo britų pusėje. Papuolė į nelaisvę pas vokiečius. Ruošė kartu su britų ir amerikiečių lakūnais pabėgimą iš lagerio. Holivude buvo sukūrtas filmas “Didysis pabėgimas“ ta tema. Deja, beviek visi bėgliai būvo sugauti ir nacių sušaudyti, tame tarpe ir Marcinkus.

Pranas Gudynas žuvo prie Kauno muzikinio teatro, užstodamas savo kūnų p.m. Voldemarą. Į jį buvo kėsintąsi, o Gudynas buvo Voldemaro adjutantas.

Juozas Kumpis buvo pirmas lietuvis lakūnas žuvęs kovose už nepriklausomybę.

Leonardas Peseckas galima sakyti taip pat būvo didvyris. Kai jo lėktuvas užsidegė ir jie prarado jo valdymą, abu su antru pilotu-žvalgu užlipo ant sparnų ir nutūpdė sėkmingai lėktuvą. Patys susižeidė,apdegė, bet liko gyvi. Daugelyje to meto užsienio spaudoje rašė apie jų didvyriškumą.

 

Paroda jau buvo eksponuojama Karinėse Oro Pajėgose, Kauno Karininkų Ramovėje, Kauno Apylinkės Prokuratūroje, Aviacijos Muziejuje, Kaune, Karo Akademijos Bibliotekoje,

Karo Akademijoje, Vilniuje, Krašto Apsaugos Ministerijoje, Tautodailininkų Sąjungos Galerijoje, Aviacijos Muziejuje, Viekšniuose.

 

Artūras Slapšys

 

Artūras Slapšys gimė 1962-ųjų birželio 17 dieną Kaune.

1996 metais išvyko gyventi į JAV, kur pragyveno iki 2011metų pabaigos.

Savo profesionalią kūrybinę veiklą Artūras Slapšys pradėjo gyvendamas JAV.

Nuo 2010 m., iki 2011m. pabaigos lankė dailės kursus pas meno dėstytoją ir meno

konsultantą Fotio Zemenides iš Čikagos, JAV.

Nuo 2010m., iki 2011m., Čikagos dailininkų sąjungos narys.

Nuo 2012m., Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.

2014m. suteiktas Lietuvos meno kūrėjo vardas.

2015m., sausio 5 d., apdovanotas ‘‘Gerumo‘‘ kristalu už Lietuvos istorinės atminties

išsaugojimą ir paramą Ukrainos žmonėms.

2017m., apdovanotas padėkos raštu už kunigaikščio Vaidoto bataliono istorijos

tradicijų tęstinumo puoselėjimą.

2018m., apdovanotas padėkos raštu už parodos ‘‘Tarpukario Lietuvos karo lakūnai‘‘

demonstravimą Kauno apylinkės prokuratūroje.

2018m. Norvegijos vikingų muziejus ‘‘Lofotr‘‘ apdovanojo pirmos vietos prizu už geriausią vikingų atvaizdavimą mene.

 

Artūro kūryboje dominuoja istoriniai paveikslai, simbolizmas.

Jo paveikslų yra įsigiję privatūs kolekcininkai iš JAV, Ukrainos, Anglijos, Lietuvos, Bulgarijos, Islandijos, Kanados, Australijos.

2014m. Islandijos muziejus ‘‘The Exploration Museum‘‘ įsigijo visą kolekciją įžymių

vikingų portretų, sukurtu dail. Artūro Slapšio.

 

Parodos :

2006m., grupinė paroda‚‘‘Išeivijos kelias‘‘, Čikagos Čiurlionio galerija, JAV.

2008m., personalinė paroda‚‘‘My art‘‘, Evanston, IL, JAV.

2009m., personalinė paroda‚‘‘Symbolism‘‘, Lincolnshire, IL, JAV.

2010m., personalinė paroda‚‘‘Portrait‘‘, Lincolnshire, IL, JAV.

2011m., personalinė paroda‚‘‘Painting‘‘, Lincolnshire, IL, JAV.

2011m., grupinė paroda‚‘‘Still life‘‘, Glencoe, IL, JAV.

2011m., personalinė paroda, ‘‘Please Let Me Live‘‘, Northbrook, IL, JAV.

2011m., personalinė paroda ‚‘‘Mano pasaulis‘‘, Čikagos Čiurlionio galerija, JAV.

2012m., personalinė paroda,‘‘Žvilgsnis į praeitį‘‘, Kaunas, Lietuva.

2012m., personalinė paroda,‘‘Nežinomas pasaulis‘‘, Kaunas, Lietuva.

2012m., personalinė paroda,‘‘Praeities veidai‘‘, Vilnius, Lietuva.

2012m., personalinė paroda, ‘‘Karinė istorija‘‘, Kaunas, Lietuva.

2012m., personalinė paroda, ‘‘Sugrįžus į tėvynę‘‘, Kaunas, Lietuva.

2012m., personalinė paroda, ‘‘Užslėpta mintis‘‘, Kaunas, Lietuva.

2012m., personalinė paroda, ‘‘Mįslė‘‘, Kaunas, Lietuva.

2013m., grupinė paroda, ‘‘Geriausias 2012-ųjų metų kūrinys‘‘, Kaunas, Lietuva.

2013m., personalinė paroda, ‘‘Viduramžių Lietuvos valdovai‘‘, Kaunas, Lietuva.

2013m., grupinė paroda, ‘‘Atgimimas‘‘, Kaunas, Lietuva.

2013m., personalinė paroda, ‘‘Viduramžių Lietuvos valdovai‘‘, Skaudvilė, Lietuva.

2013m., personalinė paroda, ‘‘Simbolizmas‘‘, Marijampolė, Lietuva.

2013m., personalinė paroda, ‘‘Viduramžių Lietuvos Valdovai‘‘, LR Seimas, Vilnius.

2014m., grupinė paroda, ‘‘Geriausias 2013-ųjų metų kūrinys‘‘, Kaunas, Lietuva.

2014m., personalinė paroda, ‘‘Viduramžių Lietuvos valdovai‘‘, Kaunas, Lietuva.

2014m., grupinė paroda, ‘‘Atgimimas‘‘, Kaunas, Lietuva.

2014m., personalinė paroda, ‘‘Viduramžių Lietuvos valdovai‘‘, Marijampolė, Lietuva.

2014m., personalinė paroda, ‘‘Viduramžių Lietuvos valdovai‘‘, Trakų pilis, Trakai, Lietuva.

2014m., personalinė paroda, ‘‘Simbolizmas‘‘, Birštonas, Lietuva.

2014m., tarptautinė paroda, ‘‘Tiltas per Atlantą‘‘, Kaunas, Lietuva.

2014m., personalinė paroda, ‘‘Viduramžių Lietuvos valdovai‘‘, Lutskas, Ukraina.

2015m., personalinė paroda, ‘‘Istorijos momentas‘‘, Kaunas, Lietuva.

2015m., grupinė paroda, ‘‘Natiurmortas‘‘, Vilnius, Lietuva.

2015m., personalinė paroda, ‘‘Vizijos‘‘, Kaunas, Lietuva.

2016m., grupinė paroda, ‘‘Geriausias 2015-ųjų metų kūrinys‘‘, Kaunas, Lietuva.

2016m., grupinė paroda, ‘‘Natiurmortas‘‘, Vilnius, Lietuva.

2016m., personalinė paroda, ‘‘Garuozos mūšis‘‘, Joniškis, Lietuva.

2016m., personalinė paroda, ‘‘Kelionė į Islandiją‘‘, Husavik, Islandija.

2016m., personalinė paroda, ‘‘Žvilgsnis į praeitį‘‘, Lietuvos Respublikos Seimas.

2017m., grupinė paroda‚‘‘Etninės kultūros vakarai‘‘, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

2017m., personalinė paroda‚ ‘‘Lietuvos istorija‘‘, Karo akademija, Vilnius.

2017m., personalinė paroda‚ ‘‘Lietuvos istorija‘‘, Leipalingio dvaras, Leipalingis.

2017m., personalinė paroda skirta paremti vaikus, sergančius onkologinėmis ligomis.

2017m., personalinė paroda‚ ‘‘Viduramžių Lietuvos istorija‘‘, Kaunas, Lietuva.

2018m., grupinė paroda, ‘‘Geriausias 2017-ųjų metų kūrinys‘‘, Kaunas, Lietuva.

2018m., personalinė paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui, ‘‘Lietuvos istorija‘‘, Šakių savivaldybė, Šakiai, Lietuva.

2018m., grupinė paroda, ‘‘Atgimimas‘‘, Kaunas, Lietuva.

2018m., personalinė paroda, ‘‘Tarpukario Lietuvos karo lakūnai‘‘, Karinės oro pajėgos, Kaunas.

2018m., personalinė paroda, ‘‘Tarpukario Lietuvos karo lakūnai‘‘, Kauno karininkų ramovė, Kaunas.

2018m., personalinė paroda, ‘‘Tarpukario Lietuvos karo lakūnai‘‘, Kauno apylinkės prokuratūra, Kaunas.

2018m., personalinė paroda, ‘‘Tarpukario Lietuvos karo lakūnai‘‘, Lietuvos aviacijos muziejus, Kaunas.

2018m., personalinė paroda, ‘‘Tarpukario Lietuvos karo lakūnai‘‘, Karo akademija, Vilnius.

2018m., personalinė paroda, ‘‘Tarpukario Lietuvos karo lakūnai‘‘, Krašto apsaugos ministerija, Vilnius.

 

Istorinės knygos ‘‘Viduramžių Lietuvos viešpačiai‘‘ ir angliško varianto ‘‘The Medieval Lords of Lithuania‘‘ vaizdinės medžiagos autorius.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014m.

Knygos ‘‘Žymieji vikingai‘‘ bendraautorius.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2017m.

‘‘Military History Monthly‘‘, Nr.55, Londonas, Anglija (žurnale panaudotos Slapšio iliustracijos)

‘‘Little book of vikings‘‘ Anglija (knygoje panaudota A. Slapšio iliustracija)

‘‘Ilustreta Vesture‘‘, Nr.107, Riga, Latvija (žurnale panaudotos A. Slapšio iliustracijos)

‘‘Ilustreta Vesture‘‘, Nr.111, Riga, Latvija (žurnale panaudotos A. Slapšio iliustracijos)

‘‘Exploring History Student Book 1‘‘, Anglija (knygoje – A. Slapšio iliustracija)

‘‘Garuozos mūšis‘‘, 2017 m., Lietuva (knygoje panaudotos A. Slapšio iliustracijos)

‘‘Ilustreta Vesture‘‘, Nr.121, Riga, Latvija (žurnale panaudota A. Slapšio iliustracija)

 

Nuo 2008 iki 2011 metų Artūras Slapšys dalyvavo Lietuvos pašto ženklų kūrimo

konkursuose ir yra laimėjęs prizines vietas :

2009m.‚ ‘‘Pasaulinė didžiųjų burlaivių regata 2009‘‘, antra vieta.

2010m.‚ ‘‘Šv.Kalėdos ir naujieji metai‘‘, pirma vieta,du ženklai, išleisti į apyvartą.

2010m., ‘‘Europa. Vaikų knygos‘‘, trečia vieta.

2011m.‚‘‘Saulės mūšiui – 775 metai‘‘, pirma vieta, vienas ženklas, išleistas į apyvartą.


Straipsniai spaudoje apie dail. Artūrą Slapšį :

‘‘Draugas‘‘, lapkričio12, 2011m., Čikaga, JAV

‘‘Kauno diena‘‘,‘‘Vilniaus diena‘‘, kovo20, 2012m.

‘‘Lietuvos ryto‘‘ priedas ‘‘Laikinoji sostinė‘‘, balandžio14, 2012m.

‘‘Kauno diena‘‘, rugpjūčio 01, 2012m.

‘‘Lietuvos ryto‘‘ priedas ‘‘Laikinoji sostinė‘‘, rugsėjo15, 2012m.

‘‘Suvalkietis‘‘, vasario15, 2014m.

‘‘Draugas‘‘, vasario 20, 2014m., Čikaga, JAV

‘‘Skarpur‘‘, vasario 20, 2014m., Islandija

‘‘Draugas‘‘, liepos 29, 2014m., Čikaga, JAV

‘‘Vakarų ekspresas‘‘, rugsėjo 6, 2014m.

‘‘День‘‘, spalio 15, 2014m., Ukraina

‘‘Draugo‘‘ priedas ‚‘‘Kultūra‘‘, sausio 24, 2015m., Čikaga, JAV

Žurnalas ‘‘Savaitė‘‘, Nr.10, kovo 4, 2015m.

‘‘Sidabrė‘‘, balandžio 27, 2016 m., Joniškis

‘‘Šiaulių naujienos‘‘, rugsėjo 30, 2017m.

‘‘Šiaulių kraštas‘‘, rugsėjo 30, 2017m.

‘‘Draugas‘‘, vasario 20, 2018m., Šakiai

‘‘Karys‘‘, Nr. 2, 2019m., Vilnius

 

‘‘Ekstra mylios žmonės‘‘, liepos 9, 2016 m., ‘‘Lietuvos ryto‘‘ televizija