image description

Gegužės pabaigai – gegužės 24 d. 19.00 val. Gariūnų verslo ir kultūros parko Koncertų salėje spalvingas koncertas kartu su lietuvių atlikėjais: Robertas Beinaris – obojus, Gabrielė Beinarytė – arfa, Simona Zajančauskaitė – fortepijonas.

Koncertas nemokamas, būtina išankstinė registracija el. paštu info@nmgeneration.com iki gegužės 22 d.

Pastaba: vienam asmeniui suteikiame iki keturių vietų registruojantis į koncertą. 

Prof. dr. ROBERTAS BEINARIS baigė Kauno J. Naujalio muzikos gimnaziją (mokyt. V. Masteikos kl.), LMTA meno aspirantūrą (prof. R. Staškaus kl.); jam suteiktas meno licenciato laipsnis. 2002–2003 m. mokėsi Liono nacionalinėje konservatorijoje (J. L. Capezzali ir J. Guichardo kl.), yra dalyvavęs žymių obojininkų meistriškumo kursuose. Nuo 2013 m. studijavo LMTA doktorantūroje (prof. A. Vizgirdos ir prof. A. Žiūraitytės klasėse). 2014 metais suteiktas muzikos srities meno daktaro vardas už disertaciją „Garsinės-technologinės obojaus galimybės ir šiuolaikinės raiškos naujovės“.
R. Beinaris dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, dirba Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniame ansamblyje „Musica Humana“ (nuo 2000 m.). Nuo 2005 metų organizuoja Lietuvos obojininkų čempionatą, Tarptautinį Liutauro Vėbros vardo obojininkų konkursą, nuo 2008 metų tarptautinį kamerinių ansamblių konkursą „Muzikinė akvarelė“, nuo 2016 m. tarptautinį Juozo Pakalnio vardo atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursą tai pat tarptautinį obojininkų festivalį, yra festivalio meno vadovas. 2007 metais įkūrė Lietuvos obojų kvartetą yra ansamblio meno vadovas. 2008 metais su Lietuvos obojų kvartetu laimėjo I vietą VIII Tarptautiniame konkurse „Muzika be sienų“ (nuo 2010 metų obojų kvartetas tapo obojų kvintetu). 2009 metais laimėjo Lietuvos Pučiamųjų orkestrų čempionate geriausio solisto prizą. Apdovanotas medaliu už nuopelnus kultūros sritį Anykščių miestui, tai pat Senosios Varėnos ženklu. R. Beinaris yra J. Pakalnio respublikinio konkurso (II vieta) laureatas ir Tarptautinio obojininkų konkurso Lenkijoje diplomantas. 2001 m. laimėjo J. Andrejo tarptautinio pučiamųjų instrumentų konkurso Rygoje I vietą, 2009 m. Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate pelnė geriausio solisto prizą.
Obojininkas grojo solo su Toscanos simfoniniu orkestru, Tirolio Insbrucko simfoniniu orkestru, Lietuvos Nacionaliniu simfoniniu orkestru, Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, Lietuvos kameriniu orkestru, Lvovo filharmonijos simfoniniu orkestru, Kijevo solistų kameriniu orkestru, Hundisburgo tarptautinės akademijos orkestru, Tarptautiniu jungtiniu jaunimo simfoniniu orkestru „Operetė Kauno pilyje“, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos simfoniniu orkestru, Baroko muzikos orkestru „Musica Humana“, Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, Klaipėdos miesto kameriniu orkestru, Šiaulių miesto kameriniu orkestru, Lietuvos kariuomenės orkestru, Vilniaus Universiteto orkestru, B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių simfoniniu orkestru. Koncertavo su Valstybiniu M.K.Čiurlionio styginių kvartetu, Kauno styginių kvartetu, „Baltic Kremerata“, „Camerata Klaipėda“, „Banchetto Musicale“. Kaip solistas dalyvavo daugelyje Lietuvos ir užsienio kamerines muzikos festivalių. Obojininko atliekami kūriniai skamba daugiau kaip dešimtyje kompaktinių plokštelių.
Nuo 2011 m. R. Beinaris yra LMTA Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vedėjas, 2012 m. jam suteiktas docento vardas. 2017 metais suteiktas profesoriaus vardas.

Nuo 2014 metų Robertas Beinaris įtrauktas į Buffet Group (Prancūzija) medinių pučiamųjų instrumentų firmos žymiausių obojininkų sąrašą.

2015 metais Robertas apdovanotas Lietuvos muzikų sąjungos teikiamu „Auksinio disko“ prizu.

Gabrielė Beinarytė 2017 m. baigė Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą (arfos mokytoja Galina Jakaitienė). Nuo 2017 m. studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje arfos specialybę (dėstytoja lekt. Daiva Šlyžienė) ir dirba Lietuvos Nacionaliniame operos ir baleto teatre. Ji dalyvavo įvairiuose renginiuose: Jaunųjų atlikėjų festivalyje „Skambanti banga“ Klaipėdoje (2008 m.), Pirmajame Baltijos arfos muzikos festivalyje Vilniuje (2011 m.), tarptautiniame menų festivalyje „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ (2012 m., 2016 m., 2017 m.), Dvarų senovinės muzikos festivalyje „Viva la muzica“ Paežerių dvare (2012 m.), festivalyje „12 klasikinės muzikos savaitgalių Anykščiuose“ (2013 m.), II respublikiniame muzikos mokyklų jaunųjų fleitistų festivalyje „Fleitos kelionės“(2016 m.), XI Tarptautiniame Mykolo Oginskio festivalyje, Plungėje, Mykolo Oginskio rūmuose (2016 m.), I-ajame Baltijos šalių jaunimo orkestrų festivalyje Daugpilyje, Latvijoje (2016m.). Ji groja Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos simfoniniame orkestre („Simfukai“), kameriniame ansamblyje, kurį sudaro arfa ir dvi fleitos (su šiuo ansambliu Gabrielė grojo rečitalyje M. K. Čiurlionio namuose 2015 m. pavasarį), taip pat yra grojusi su Lietuvos obojų kvintetu, kamerinės muzikos ansambliu „Muzika Humana“ bei kitais žinomais atlikėjais. Gabrielė dalyvavo meistriškumo kursuose pas žymią arfininkę P. Tassini (Italija), su kameriniu ansambliu – pas fleitistę lektorę Angelika Euler (Vokietija). Laimėjimai konkursuose: 2012 m., 2014 m. ir 2016 m. tapo Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso laureate; 2012 m. Tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse ,,Muzikinė akvarelė“ pelnė 2 vietos laureatės diplomą, o 2014 m. – 1 vietos laureatės diplomą; 2012 m. Tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse ,,Muzikuojam kartu su draugais“ Latvijoje pelnė 3 vietos laureatės diplomą, o 2014 m. – 1 vietos laureatės diplomą; 2013 m. tapo Tarptautinio jaunųjų atlikėjų kamerinės ir džiazo muzikos festivalio- konkurso „Sąskambiai“ diplomante, o 2015 m. – šio konkurso laureate; 2016 m. Šeimų festivalyje – konkurse „Gaidų pynė“ akademinės muzikos kategorijoje pelnė I vietos laureatės diplomą. 2017 m. Balio Dvariono dešimtėje muzikos mokykloje arfininkė surengė savo rečitalį.

Simona Zajančauskaitė savo muzikinį kelią pradėjo Rokiškio muzikos mokykloje, mokyt. A. Vagonienės klasėje, vėliau buvo pakviesta mokytis į Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, kur mokėsi mokyt. A. Jurgelionio ir mokyt. D. Račio klasėse). 2007-2012 m. Simona studijavo prof. N. N. Sereginos klasėje Sankt- Peterburgo valstybinėje N. A. Rimsky-Korsakov konservatorijoje Rusijoje, kurią baigė aukščiausiuoju Raudonojo diplomo įvertinimu. Solo fortepijono ir kamerinės muzikos studijas ji tęsė aukštojoje Franz Liszt muzikos akademijoje Weimare, Vokietijoje, prof. G. Gruzman ir L. Schmiedel klasėse.

Simona yra aštuonių respublikinių ir devynių tarptautinių konkursų laureatė, nuolatinė meistriškumo kursų dalyvė. Jos muzikinį kelią praturtino susitikimai ir pamokos su Maestro Mstislav Rostropovich, Prof. Lazar Berman, Prof. Julius Drake, Alexandre Debrus, Prof. Martin Spangenberg, Prof. Sergey Urivaev, Prof. Thomas Steinhofel. Prof. Sigrid Lehmstedt, Prof. Lev Natochenny, Prof. Vera Gornostayeva, prof. M. Rubackytė.

Simona aktyviai koncertuoja ir kaip solistė, ir įvairių kamerinių ansamblių sudėtyje, yra koncertavusi ir dalyvavusi festivaliuose Rusijoje, Estijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Austrijoje. Simona yra sukūrusi keletą tarptautinių kamerinės muzikos projektų – „Muzika aštuoniems“, „Išskridę paukščiai sugrįžta“, „Hanso Kristiano pasakų dirbtuvėse“, „Saint-Saens“, „DSCH. Schostakowich“ ir kiti.

2005-2010 m. Simona buvo M. Rostropovičiaus paramos ir labdaros fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“stipendininkė, o 2013-2014 m . ji laimėjo Deutschlandstipendium, kurią skyrė Ernst-Freiberger fondas.

Nuo 2007 m. kartu su seserimi smuikininke Justina Zajančauskaitė savo gimtajame mieste Simona rengia ir organizuoja „Rokiškio klasikinės muzikos festivalį“, kurio pagrindinis tikslas yra pristatyti jaunąją Lietuvos ir užsienio šalių muzikų ir menininkų kartą publikai ir plėsti kultūrinę erdvę Šiaurės Lietuvoje.

Už pasiekimus muzikoje Simona yra apdavanota Prezidento V. Adamkaus premija.