Gariūnų verslo ir kultūros parko koncertų salė kviečia į sezono pradžios koncertą, kuris vyks rugsėjo 19 d. 19.00 val. Na, o jame  lietuvių sopranas Julija Stupnianek – Kalėdienė, akomponuojama pianistės Nijolės Baranauskaitės – Matukonienės atliks gražiausias operos arijas.  Koncertas nemokamas, kviečiame registruotis info@nmgeneration.com

MEILĖS FONTANAS

Ar gali meilės būti per daug, nors ji trykštų fontanu? Ar gali būti per daug muzikos apie meilę ir meilės muzikai? Operos solistė Julija

Stupnianek- Kalėdienė, pianistė Nijolė Baranauskaitė-Matukonienė ir koncerto vedėja Irena Žilinskienė kviečia į Gariūnų verslo ir kultūros parko koncertų salę, kur jau rudenėjančiame peizaže skleisis nuoširdžios meilės, romantiško ilgesio žiedai, kur trykš viliokiško šėlsmo, subtilių jausmų fontanai.

J. Stupnianek nuo 2000 Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre kuria pagrindinius vaidmenis: tai Violeta Verdi „Traviatoje“, Dalia Dvariono „Dalioje“, Gerhilda Wagnerio „Valkirijoje“, Eglė Klovos „Pilėnuose“, Marcelina Mozarto „Figaro vedybose“,Tatjana Čaikovskio „Eugenijuje Onegine“, Rozina Rossini „Sevilijos kirpėjuje“, Marcelina Bethoveno „Fidelijuje“, Mimi Puccini “Bohemoje“ ir daug kitų. Latvijos nacionalinėje operoje dainavo „Liu“- Puccini operoje „Turandot“,o Fjordilidži Mozart „Visos jos tokios“ vaidmenį atliko Danijoje, Bornholme.

Dainininkė yra parengusi soprano partijas Mozarto, Haydno, Schuberto ir kt. oratorinio pobūdžio kūriniuose, kameriniuose koncertuose daug dainuoja čekų, vokiečių, prancūzų, italų, rusų ir lietuvių autorių dainų. Dažnai koncertuoja su kameriniais ansambliais, italų vargonininku Gianluigi Spaziani ir kt. Gastroliavo Austrijoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Vokietijoje ir kitur.

Nijolė Baranauskaitė.

Baigė Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademiją, prof. S.Okruško ir prof. N.

Ralytės kl. Šiuo metu Nijolė Baranauskaitė yra  Akademijos, dainavimo

katedros koncertmeisterė asistentė. Nijolė   aktyviai dalyvauja

muzikiniame gyvenime ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Koncertavo su žymiais Lietuvos dainininkais: V. Prudnikovu, V.Juozapaičiu, A.

Stasiūnaite, S. Jonaityte, I. Misiūra, S.Trimakaite, E. Seiliumi, L.

Pautieniumi, J. Gedmintaite ir daugeliu kitų. N.Baranauskaitė yra respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė ne kartą  apdovanota diplomais, kaip geriausia konkurso koncertmeisterė. Taip pat yra ansamblio „INMEZZO“ narė. Kartu su ansambliu yra įrašiusi dvi kompaktines plokšteles.